Dziś rozpoczyna się Walne Zebranie RSM Bawełna

Dziś rozpoczyna się Walne Zebranie w RSM Bawełna. Walne Zebranie – wbrew swojej nazwie – odbywa się w 9 grupach. Grupy zostały wyznaczone decyzją rady Nadzorczej wg miejsca zamieszkania. Podział na grupy można znaleźć w Uchwale nr 5/5/2009 Rady Nadzorczej RSM Bawełna w Łodzi z dnia 23.04.2009pobierz/zobacz plik PDF. Miejsca oraz terminy spotkań poszczególnych grup internauci niestety nie znajdą na stronie RSM Bawełna ani nawet na podstronie dot. Walnego Zebrania.

Rada Nadzorcza RSM Bawełna przed Sądem

W dniu 29 maja 2009 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił skargę RSM Bawełna na decyzję Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru sądowego pełnego składu Rady Nadzorczej wybranej 18 kwietnia 2008 r.

1. Od 18 kwietnia 2008 funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Waldemar Pawelski. W jej składzie znaleźli się także członkowie: Krystyna Niewiadomska i Karol Oleksiewicz.

2. Sąd Rejonowy w Łodzi w dniu 24 września 2008 odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego ww. osób w związku z niedopełnieniem przez nich wymogów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. RSM Bawełna zgłosiła apelację od ww. decyzji odmownej – skarga ta została przez Sąd Apelacyjny odrzucona w dniu 29 maja br.

Należy więc postawić dwa pytania: jaki jest stan prawny wszystkich decyzji podpisywanych w tym czasie przez ww. osoby (nie zarejestrowane w KRS) z „przewodniczącym” Rady Nadzorczej na czele oraz jaki jest poziom obsługi prawnej Rady Nadzorczej i Zarządu RSM Bawełna? Czytaj dalej

Członkowski projekt zmian Statutu RSM Bawełna

UWAGA – 18 maja (poniedziałek) mija termin zgłoszenia projektu.
Na podstawie art. 8³, ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 125. poz. 873), oraz § 9, ust.1. pkt. 9 Statutu RSM „Bawełna”, grupa członków RSM „Bawełna” wg załączonego wykazu osób, przedkłada projekt zmian do Statutu RSM „Bawełna” zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście w Łodzi – XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.01.2009 r. – pozycja rejestru 14 (KRS 0000032002) z wnioskiem o przedstawienie propozycji zmian i przeprowadzenie głosowania na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2009 r. Czytaj dalej

Dlaczego nie ma jeszcze nowego Statutu RSM Bawełna…?!

Poniżej przedstawiam nadesłaną informację dot. Statutu RSM „Bawełna”.
W RSM Bawełna powinien już obowiązywać nowy Statut (zgodnie z obowiązującym prawem). Tymczasem w styczniu br. Zarząd RSM Bawełna wstrzymał proces rejestracji, tak aby jeszcze wg starego Statutu wybrać 18 kwietnia br. „nową-starą” Radę Nadzorczą – nie spośród spółdzielców zebranych na Walnym Zgromadzeniu (wg nowy Statut) – ale spośród „starych” Przedstawicieli Grup Członkowskich (wg stary Statut). Nasuwa się trochę retoryczne pytanie – „Dlaczego…?!” Zapraszam do dyskusji oraz nadsyłanie swoich uwag i informacji. TP.

Kliknij aby zobaczyć powiekszenie... Kliknij aby zobaczyć powiekszenie...

Aby zobaczyć powiększone dokumenty – KLIKNIJ w ich powyższe miniatury…

Czytaj dalej