Dziś rozpoczyna się Walne Zebranie RSM Bawełna

Dziś rozpoczyna się Walne Zebranie w RSM Bawełna. Walne Zebranie – wbrew swojej nazwie – odbywa się w 9 grupach. Grupy zostały wyznaczone decyzją rady Nadzorczej wg miejsca zamieszkania. Podział na grupy można znaleźć w Uchwale nr 5/5/2009 Rady Nadzorczej RSM Bawełna w Łodzi z dnia 23.04.2009pobierz/zobacz plik PDF. Miejsca oraz terminy spotkań poszczególnych grup internauci niestety nie znajdą na stronie RSM Bawełna ani nawet na podstronie dot. Walnego Zebrania.

Reklamy

Rada Nadzorcza RSM Bawełna przed Sądem

W dniu 29 maja 2009 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił skargę RSM Bawełna na decyzję Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru sądowego pełnego składu Rady Nadzorczej wybranej 18 kwietnia 2008 r.

1. Od 18 kwietnia 2008 funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Waldemar Pawelski. W jej składzie znaleźli się także członkowie: Krystyna Niewiadomska i Karol Oleksiewicz.

2. Sąd Rejonowy w Łodzi w dniu 24 września 2008 odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego ww. osób w związku z niedopełnieniem przez nich wymogów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. RSM Bawełna zgłosiła apelację od ww. decyzji odmownej – skarga ta została przez Sąd Apelacyjny odrzucona w dniu 29 maja br.

Należy więc postawić dwa pytania: jaki jest stan prawny wszystkich decyzji podpisywanych w tym czasie przez ww. osoby (nie zarejestrowane w KRS) z „przewodniczącym” Rady Nadzorczej na czele oraz jaki jest poziom obsługi prawnej Rady Nadzorczej i Zarządu RSM Bawełna? Czytaj dalej

Członkowski projekt zmian Statutu RSM Bawełna

UWAGA – 18 maja (poniedziałek) mija termin zgłoszenia projektu.
Na podstawie art. 8³, ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 125. poz. 873), oraz § 9, ust.1. pkt. 9 Statutu RSM „Bawełna”, grupa członków RSM „Bawełna” wg załączonego wykazu osób, przedkłada projekt zmian do Statutu RSM „Bawełna” zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście w Łodzi – XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.01.2009 r. – pozycja rejestru 14 (KRS 0000032002) z wnioskiem o przedstawienie propozycji zmian i przeprowadzenie głosowania na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2009 r. Czytaj dalej

Dlaczego nie ma jeszcze nowego Statutu RSM Bawełna…?!

Poniżej przedstawiam nadesłaną informację dot. Statutu RSM „Bawełna”.
W RSM Bawełna powinien już obowiązywać nowy Statut (zgodnie z obowiązującym prawem). Tymczasem w styczniu br. Zarząd RSM Bawełna wstrzymał proces rejestracji, tak aby jeszcze wg starego Statutu wybrać 18 kwietnia br. „nową-starą” Radę Nadzorczą – nie spośród spółdzielców zebranych na Walnym Zgromadzeniu (wg nowy Statut) – ale spośród „starych” Przedstawicieli Grup Członkowskich (wg stary Statut). Nasuwa się trochę retoryczne pytanie – „Dlaczego…?!” Zapraszam do dyskusji oraz nadsyłanie swoich uwag i informacji. TP.

Kliknij aby zobaczyć powiekszenie... Kliknij aby zobaczyć powiekszenie...

Aby zobaczyć powiększone dokumenty – KLIKNIJ w ich powyższe miniatury…

Czytaj dalej